Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wincentego Witosa

Address

Bialska 7, 21-542 Leśna Podlaska

Tel.

+48 833 450 024, +48 833 450 092

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające