Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie - Technikum Uzupełniające nr 27

Address

Włościańska 35, 01-710 Warszawa

Tel.

+48 226 633 038, +48 226 633 255

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

liceum i technikum