Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego

Address

Al. Wojska Polskiego 17/18, 10-224 Olsztyn

Tel.

+48 895 266 129, +48 895 264 441

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum Nr 1, Liceum Profilowane
Technikum Nr 9 im. Gen. Władysława Sikorskiego
Uzupełniające Technikum dla Dorosłych Nr 1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1