Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

Address

Śniadeckich 5, 26-610 Radom

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum
Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające
Szkoła Policealna (kosmetyczna)