Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Konstancinie-Jeziornie

Address

Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Tel.

+48 227 546 140

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum Specjalne
grupy rewalidacyjno-wychowawcze