Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Specjalnych nr 109

Address

Białobrzeska 44, 02-325 Warszawa

Tel.

+48 228 221 261, +48 226 595 675

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327
Gimnazjum Specjalne nr 161
Zespół Wczesnego Wspomagania
Szkoły dla dzieci z niesprawnością ruchową i złożoną