Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 6

Address

Dobczycka 20, 30-620 Kraków

Tel.

+48 122 657 261

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

szkoła zawodowa