Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Specjalnych nr 42 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niesłyszących i Słabosłyszących

Address

Sienkiewicza 43, 41-800 Zabrze

Tel.

+48 322 718 770

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

szkoła zawodowa