Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Address

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Tel.

+48 228 151 123, +48 228 151 126

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; social work activities

Description

szkoły podstawowa
przedszkole
liceum ogólnokształcące
gimnazjum
Szkoła tylko dla dzieci przebywajacych w szpitalu