Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Specjalnych w Żninie

Address

Mickiewicza 32, 88-400 Żnin

Tel.

+48 523 020 530

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy