Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Address

Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa

Tel.

+48 226 135 710, +48 228 798 291, +48 226 137 223

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

szkoły podstawowe, zerówka, szkoła podstawowa