Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica w Sejnach

Address

Konarskiego 23, 16-500 Sejny

Tel.

+48 875 163 640, +48 875 162 015

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Uzupełniające Technikum
Szkoła Policealna