Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie

Address

Kolska 1, 62-500 Konin

Tel.

+48 632 429 824, +48 632 204 764, +48 632 204 763

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum
Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych