Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach

Address

Świerczewskiego 21, 58-573 Piechowice

Tel.

+48 757 553 060, +48 757 611 842

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum
Liceum Profilowane
Liceum Ogólnokształcące
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Szkoła Policealna