Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych

Address

Górska 31, 32-410 Dobczyce

Tel.

+48 122 711 210, +48 122 710 101

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum Technologii Żywności
Technikum Ekonomiczne
Technikum Urządzeń Sanitarnych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych