Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Technicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Turku

Address

Milewskiego 3b, 62-700 Turek

Tel.

+48 632 803 612, +48 632 803 614, +48 632 803 625

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Profilowane
Technikum
Liceum Ogólnokształcące
Zasadnicza Szkoła Zawodowa