Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

Address

Frysztacka 48, 43-400 Cieszyn

Tel.

+48 334 798 644, +48 334 798 645

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum Mechaniczno-Elektryczne nr 3
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2