Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół w Drwalewie im. Polskich Patriotów

Address

Drwalew, Szkolna 4, 05-650 Chynów k. Grójca

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

Publiczna Szkoła Podstawowa
Publiczne Gimnazjum
Oddział Przedszkolny