Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej - Policealne Studium

Address

Bełżycka 77, 24-220 Niedrzwica Duża

Tel.

+48 815 175 116

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; higher education, universities, polytechnics

Description

Policealne Studium Ekonomiczne
Policealne Studium Informatyczne
Policealne Studium Agrobiznesu