Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół w Porębie

Address

Zakładowa 1, 42-480 Poręba k. Zawiercia

Tel.

+48 326 771 064

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoła Policealna Dla Dorosłych