Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich - Publiczne Gimnazjum

Address

Szkolna 10, 78-123 Siemyśl

Tel.

+48 943 588 025, +48 943 588 201, +48 943 588 068

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

szkoła podstawowa