Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół w Szczuczynie

Address

Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn Białostocki

Tel.

+48 862 725 012, +48 862 735 286

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa