Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół w Warze

Address

Wara 247, 36-245 Nozdrzec

Tel.

+48 134 398 550

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Gimnazjum, zerówka