Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół w Wojkowicach

Address

Licealna 1, 42-580 Wojkowice

Tel.

+48 327 695 762

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Liceum Ogólnokształcące
Technikum Architektury Krajobrazu
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
Szkoła Policealna - Architektura Krajobrazu
Szkolny Ośrodek Kariery