Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

Address

Poprzeczna 1a, 43-225 Wola k. Pszczyny

Tel.

+48 322 118 033, +48 322 118 028

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoła Policealna dla Dorosłych