Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce

Address

Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka

Tel.

+48 122 782 088

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Technikum Informatyczne
Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Mechaniczne