Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego

Address

Niepodległości 5, 38-300 Gorlice

Tel.

+48 183 535 019, +48 183 536 559

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Technikum Nr 2, Technikum Uzupełniające Nr 2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Liceum Profilowane