Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Address

Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska

Tel.

+48 833 436 606, +48 833 438 054

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Technikum nr 1, Technikum Uzupełniające Zaoczne nr 1
I Liceum Profilowane, Gimnazjum Pubblinczne Nr 1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1