Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej - Warsztaty Szkolne

Address

Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska

Tel.

+48 833 437 801

Country

Poland

WWW

Email

Activity

food and bevereges, manuf.; primary education, preschools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

kucharz małej gastronomii
technik organizacji usług gastronomicznych
technik technologii żywienia zbiorowego