Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy

Address

Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków

Tel.

+48 124 213 844, +48 124 215 036

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Profilowane
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
Szkoły Policealne