Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

Address

Żytnia 5, 08-500 Ryki

Tel.

+48 818 651 297

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Liceum Profilowane
Technikum, Technikum Uzupełniające dla Młodzieży, Dorosłych
Policealna Szkoła Zawodowa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Ogólnokształcące, Liceum Uzupełniające Ogólnokształcące