Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Address

Pocztowa 6, 13-200 Działdowo

Tel.

+48 236 972 757, +48 236 972 856

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

szkoła zawodowa