Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Zawodowych nr 3

Address

Orzechowa 58, 21-500 Biała Podlaska

Tel.

+48 833 424 342, +48 833 423 919

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

III Liceum Profilowane
Technikum nr 3
Technikum Uzupełniające nr 3
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy