Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego

Address

Reformacka 13, 22-100 Chełm

Tel.

+48 825 652 706, +48 825 654 363, +48 825 656 892

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające