Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Zawodowych nr 9 im. prof. R.A. Cebertowicza w Gdańsku

Address

Dąbrowszczaków 35, 80-365 Gdańsk

Tel.

+48 585 532 892, +48 585 530 515

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Technikum
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa