Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie

Address

Szkolna 4, 05-079 Okuniew

Tel.

+48 227 837 124

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
Gimnazjum, szkoły podstawowe