Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach

Address

Główna 10, 97-213 Smardzewice

Tel.

+48 447 108 614, +48 447 244 728

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły podstawowe, zerówka, szkoła podstawowa