Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

Address

Szkolna 4, 84-217 Szemud

Tel.

+48 586 761 110, +48 586 764 214, +48 586 761 636

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; social work activities

Description

Szkoła Podstawowa im. Mjra Henryka Sucharskiego
Przedszkole Publiczne