Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Address

Pl. Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz

Tel.

+48 427 190 866

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Ogólnokształcące