Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zgromadzenie Sióstr Córek Miłości Służebnic Ubogich Kanosjanek św. Magdaleny di Canossa - Dom Zakony

Address

Pienińska 4, 30-407 Kraków

Tel.

+48 122 671 780

Country

Poland

WWW

Email

Activity

church and religious organizations

Description

Międzynarodowy Wolontariat Kanosjański, klasztory