Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zgromadzenie SS. Urszulanek Unii Rzymskiej - Prowincja Polska - Dom Zakonny

Address

Pl. Bp. Nankiera 16, 50-140 Wrocław

Tel.

+48 713 438 656

Country

Poland

WWW

Email

Activity

church and religious organizations

Description

klasztory