Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie

Address

Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino

Tel.

+48 943 117 247, +48 943 117 116

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business, employers and professional organizations; membership organizations

Description

organizacje charytatywne, organizacje społeczne