Database

map bounds

Search Options

Strict

Relaxed

Full

Country

Activity

Name

Name

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Schronisko dla Rolników NASZE GOSPODARSTWO

Address

Address

Skoszyn 64, 27-425 Waśniów

Tel.

Tel.

+48 413 341 906, +48 413 341 905

Country

Country

Poland

WWW

WWW

Email

Email

Activity

Activity

social work activities

Description

Description

niesienie pomocy bezdomnym, ubogim, niepełnosprawnym