Database

map bounds

Search Options

Strict

Relaxed

Full

Country

Activity

Name

Name

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

Address

Address

Śniadeckich 5, 26-610 Radom

Tel.

Tel.

Country

Country

Poland

WWW

WWW

Email

Email

Activity

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Description

Technikum
Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające
Szkoła Policealna (kosmetyczna)